ក្រុមប្រឹក្សាទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវ

ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់

 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ឯកឧត្តម យក់ ង៉ុយ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សាន វឌ្ឍនា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សោម រតនា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ឯកឧត្តម ម៉ក់ ងយ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា
 • លោកបណ្ឌិត និត ប៊ុនឡៃ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឌី ខាំបូលី អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ និងគោលនយោបាយ
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជេត ជាលី សាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ូ គឹមថូ នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
 • លោកស្រីបណ្ឌិត សេង មុំ សាកលវិទ្យាធិការរងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
 • លោកស្រីបណ្ឌិត បូ ច័ន្ទគុលិកា ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផន គង្គា ព្រឹទ្ធបុរសសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ
 • លោកបណ្ឌិត ស្រ៊ាន ពៅ ព្រឹទ្ធបុរសសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង

និពន្ធនាយក

 • លោកបណ្ឌិត ហេង គ្រេង ប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត
 • លោកបណ្ឌិត សុក សាយ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា
 • លោកបណ្ឌិត ហេង គីមគង់ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសផ្នែកការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា

និពន្ធនាយករង

 • លោកបណ្ឌិត ឈឿត ឃុនលាភ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ
 • លោកបណ្ឌិត អោ ច័ន្ទម៉ូលី ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
 • លោកបណ្ឌិត សិរី ម៉ារឌី មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង
 • លោកបណ្ឌិត កៅ សុវណ្ណសុផល អនុប្រធានការិយាល័យចុះឈ្មោះចូលរៀន នាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា
 • លោកបណ្ឌិត ស៊ុំ វាសនា អ្នកស្រាវជ្រាវ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • លោកបណ្ឌិត ជា ស៊ីណាត មន្រ្តីការិយាល័យស្រាវជ្រាវ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត
 • លោកស្រី មាស សុទ្ធ មន្រ្តីការិយាល័យស្រាវជ្រាវ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត

ក្រុមបច្ចេកទេស

 • លោក សូ សុខុន ប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត
 • លោក ជឿន ហ៊ុយ អនុប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត
 • លោកបណ្ឌិត ជា ស៊ីណាត មន្ត្រីការិយាល័យស្រាវជ្រាវ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត
 • លោក វ៉ា មុនីសត្យា មន្ត្រីការិយាល័យស្រាវជ្រាវ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត
 • លោកស្រី មាស សុទ្ធ មន្ត្រីការិយាល័យស្រាវជ្រាវ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត
 • លោកស្រី វង្ស ពិសី មន្ត្រីការិយាល័យផែនការ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត
 • លោក ឡយ វិជ្ជរ៉ា មន្ត្រីការិយាល័យផែនការ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត